Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Robert P. George

Data:

Robert P. George jest profesorem prawa na Uniwersytecie Princeton, gdzie wykłada filozofię prawa oraz przedmioty związane z konstytucyjnymi wolnościami i prawami jednostki. Profesor Robert P. George jest zwolennikiem nowej naturalnej filozofii prawa, nawiązującej do koncepcji prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Profesor Robert P. George jest twórcą i dyrektorem „Princeton James Madison Program”, działającym na rzecz edukacji obywatelskiej i społecznej. Program ten stał się pierwowzorem dla innych podobnych projektów w USA. Jest on również założycielem „American Principles Project” - organizacji, której celem jest m.in. aktywizacja przedsiębiorczości i propagowanie konserwatywnych ideałów polityki społecznej i zagranicznej. Jest ponadto założycielem i prezesem zarządu „National Organization for Marriage” - organizacji non-profit, która sprzeciwia się prawnemu uznaniu małżeństw osób tej samej płci oraz organizacji „Renewal Forum” - walczącej z wykorzystywaniem seksualnym i handlem kobietami oraz dziećmi. Profesor Robert P. George pełnił również ważne funkcje publiczne. W latach 1993-1998 był członkiem Komisji Praw Obywatelskich, a w latach 2002-2009 - członkiem prezydenckiej rady do spraw bioetyki. Obecnie jest członkiem Komisji UNESCO do spraw etyki nauki oraz technologii. Działa ponadto w wielu organizacjach na rzecz ochrony podstawowych wolności jednostki. Działalność społeczna i akademicka Roberta P. Georga charakteryzuje się szczególnym zaangażowaniem na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka, a zwłaszcza godności i prawa do życia w każdej jego fazie. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:51:48
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk