Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Karin Pohl

Data:

2010-09-30

Karin Pohl jest pielęgniarką, która uczestniczyła w procesie budowania współpracy wielu grup zawodowych w Niemczech, dzięki czemu udało się przekształcić obraz niemieckiej opieki psychiatrycznej i zreformować ją.

W pracy pielęgniarskiej uwaga koncentruje się na najbardziej wykluczonym i najsłabszym pacjencie. Ponieważ Karin Pohl była nauczycielem kolejnych pokoleń pielęgniarek, przywiozła do Polski całe to doświadczenie, którym dzieliła się od pierwszego spotkania. Wykładała te zagadnienia na wielu Sympozjach Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, prowadząc przez wszystkie lata warsztaty w Grupie Roboczej „Pielęgniarki w Polsce i w Niemczech” i angażując się tym samym w pracę szkoleniową i dydaktyczną prowadzoną przez Towarzystwo. Dzięki Jej inicjatywie i nieustającym staraniom na doroczne Sympozja Psychiatryczne w Niemczech przyjeżdżała zawsze grupa pielęgniarek z całej Polski. Organizowała wymiany pielęgniarskie i warsztaty, na które zdobywała finansowe wsparcie. Była od samego początku członkiem Towarzystwa, a od 15 lat jest w jego Zarządzie. Towarzystwo i osoby niepełnosprawne zawdzięczają Karin Pohl także projekt współpracy polsko-niemieckiej – wymiany pomiędzy pacjentami i ich wspólne urlopy.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 12:16:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Tytuł: Karin Pohl
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk