Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO odznaczył Fundację „Hospicjum Proroka Eliasza” za zasługi dla ochrony praw człowieka. Wizyta na Podlasiu

Data:
Tagi: kalendarium
  • 21 stycznia 2022 r. na terenie budowy hospicjum wiejskiego w Makówce w woj. podlaskim RPO Marcin Wiącek wyróżnił zespół Fundacji „Hospicjum Proroka Eliasza” Odznaką Honorową RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”
  • Fundacja walczy z wykluczeniem medycznym mieszkańców wsi, prowadząc na wschodnim Podlasiu Hospicjum domowe, które pomaga osobom starszym i nieuleczalnie chorym zachować godność w ostatnich chwilach życia
  • Budowane przez Fundację stacjonarne hospicjum w Makówce w gminie Narew zapewni całodobową opiekę dla około 50 osób. Będzie to pierwsze hospicjum wiejskie w woj. podlaskim

Fundacja stara się dotrzeć do tych, którzy z powodu biedy, odległości i samotności nie są w stanie skorzystać z opieki paliatywnej oferowanej przez publiczny system opieki zdrowotnej.

– Powiedzmy szczerze: tereny wiejskie są w dużej mierze zapomniane i opuszczone przez nasz system opieki zdrowotnej i społecznej, który niemal wyłącznie koncentruje się na miastach. Tymczasem ponad 90 procent naszego kraju stanowią tereny wiejskie. I to właśnie tu występują największe potrzeby, tu rozgrywają się niejednokrotnie najbardziej przejmujące dramaty, jeśli chodzi o życie w starości, w chorobie, czy w biedzie. Barierą są odległości, finanse, często samotność. Dlatego działania podejmowane przez fundację na tym obszarze są szczególnie ważne, urastają do rangi symbolu i są inspiracją dla innych  – tak RPO Marcin Wiącek opisał znaczenie działalności, jaką od 2009 r. prowadzi Fundacja.

Obecnie fundacja opiekuje się w warunkach domowych ponad 40 nieuleczalnie chorymi osobami. W przyszłości zakres jej działalności ma być istotnie rozszerzony  za sprawą wznoszonego w Makówce pod Narwią nowoczesnego hospicjum stacjonarnego. To właśnie na terenie budowanego hospicjum, ucieleśniającego dorobek Fundacji, odbyło się uroczyste nadanie odznaki zespołowi Fundacji przez rzecznika.

– Z całych sił powinniśmy wspierać to pionierskie przedsięwzięcie. Będę apelował o to do wszystkich. Jestem bowiem przekonany, że jest to misja, która ma szansę nie tylko poprawić sytuację miejscowej ludności, ale być może również zmienić myślenie o życiu i potrzebach wsi, poruszyć opinię publiczną. Spowodować, że priorytety w kierowaniu środków na opiekę zdrowotną, w tym zwłaszcza opiekę hospicyjną, ulegną w naszym kraju zmianie  – mówił Marcin Wiącek na placu budowy w Makówce.

Działalność fundacji jest w znacznym stopniu finansowana społecznie – można ją wesprzeć za pośrednictwem jej strony internetowej.

Odznaka Honorowa RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” nadawana jest przez Rzecznika od 2009 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Otrzymać je mogą zarówno obywatele RP, jak i obcokrajowcy, a także organizacje i instytucje. Do odznaczonych należą m.in. rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał”, Jerzy Owsiak i stowarzyszenie „Caritas Polska”. Wyróżnienie nadane Fundacji jest pierwszą odznaką wręczoną przez urzędującego rzecznika Marcina Wiącka.

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński