Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Profesor András Sajó

Data:

András Sajó jest byłym sędzią (wiceprezesem) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym pracował w latach 2008–2017. Obecnie jest profesorem uniwersyteckim na Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie, gdzie był dziekanem programu prawa na początku lat dziewięćdziesiątych. Jest założycielem Ligi na rzecz Zniesienia kary śmierci, która odegrała kluczową rolę w zniesieniu kary śmierci po upadku komunizmu. Uczestniczył jako ekspert w opracowywaniu konstytucji w czterech krajach w okresie transformacji ustrojowej. Oprócz Węgier wykładał w Stanach Zjednoczonych (Harvard, University of Chicago, Cardozo Law School, NYU, Brigham Young). Jego obecne badania koncentrują się na demokracji nieliberalnej oraz kryzysie konstytucjonalizmu.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-04 14:36:17
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-05 15:21:50
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk