Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Eleonora Zielińska

Data:

Profesor nauk prawnych, adwokat, wybitna działaczka społeczna.

Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła aplikację sędziowską. W 1974 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Karnego UW. Na tej uczeni uzyskała również habilitację i została profesorem nadzwyczajnym. W 2002 otrzymała tytuł profesor nauk prawnych.

Odbyła staże naukowe w Instytucie Prawa Karnego Obcego i Międzynarodowego im. Maxa-Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (stypendium Humboldta), w Instytucie Prawa Porównawczego w Paryżu oraz na Rutgers University w USA.

Zawodowo związana z Wydziałem Prawa i Administracji UW, jako wicedyrektor i dyrektor Instytutu Prawa Karnego. Została również kierownikiem Zakładu Studiów Porównawczych. Ponadto podjęła wykłady w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Przez wiele lat była konsultantem ds. odpowiedzialności zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Była również członkinią rady naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, weszła w skład Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzi wykłady z gender studies. Zajmuje się kwestiami europejskich standardów równościowych. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, medycznym i karnym. Jest autorką wielu publikacji w tym zakresie.

Prof. Eleonora Zielińska jest ogromnie zaangażowana w działalność społeczną.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-09-22 12:49:28
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk