Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polska Akcja Humanitarna

Data:

Polska Akcja Humanitarna (PAH) swą działalność koncentruje na stałych i doraźnych misjach pomocy, zwłaszcza w państwach Trzeciego Świata oraz na terenach dotkniętych kataklizmami i konfliktami wojennymi. Fundacja pozyskuje pieniądze, żywność, lekarstwa, przedmioty codziennego użytku i przekazuje je osobom potrzebującym. Ale nie zapomina również o naszych biednych – wspomaga np. dożywianie ubogich dzieci w ramach akcji „Pajacyk”. Działalność Polskiej Akcji Humanitarnej świadczy niewątpliwie o szczególnym zaangażowaniu w propagowanie idei godności człowieka, zwłaszcza człowieka ubogiego oraz o ponadnarodowej, globalnej integracji społeczeństwa wokół pomocy drugiemu człowiekowi. Janina Ochojska pełni funkcję prezesa PAH od momentu powstania w 1992 roku. Zaczęła wtedy organizować konwoje z darami dla mieszkańców Sarajewa. Dziś Polska Akcja Humanitarna jest już ogromną instytucją, która zatrudnia ponad 60 pracowników biurowych i na misjach oraz współpracuje z ponad 200 stałymi wolontariuszami, posiada też dwa Biura regionalne. Realizuje działania związane z edukacją humanitarną i globalną, pomaga repatriantom oraz prowadzi cenne kampanie społeczne. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2012-09-05 20:49:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk