Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Jastrzębski

Data:

Jacek Jastrzębski w latach 2006 – 2015 pełnił funkcję kuratora społecznego w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych. Od 15 roku życia zaangażowany w działalność społeczną jako wolontariusz pomagający dzieciom i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym. W latach 2006 – 2008 organizował pomoc rzeczową dla polonijnych szkół i instytucji w ponad 200 krajach. Zajmował się również organizacją wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych. Współpracował ze Społeczną Radą Narodowego Programu Redukcji Emisji (organ doradczy ministra gospodarki). Zawodowo zajmuje się działalnością w obszarze nowoczesnej energetyki i zrównoważonego rozwoju.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-12-16 11:16:37
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk