Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koalicja za Demokrację i Prawa Człowieka

Data:

Koalicja za Demokrację i Prawa Człowieka jest jedną z kirgiskich organizacji działających w sferze ochrony praw człowieka. Powstała w 1998 r.  - wręczenie odznaki przypadło w 15. rocznicę jej działalności. Od początku istnienia organizacja aktywnie działa zarówno w Kirgistanie, jak i na forum międzynarodowym (OBWE, ONZ).

Organizacja działa aktywnie we wszystkich regionach Kirgistanu, dysponując kilkunastoma biurami w ważniejszych miastach. Koalicja stworzyła sprawnie działającą sieć niezależnych obserwatorów, monitorujących stan przestrzegania standardów praw człowieka niemal we wszystkich rejonach (powiatach) Kirgistanu. Koalicja była szeroko zaangażowana w  rozpoczęty w roku 2010 eksperyment ustrojowy - wprowadzenie w Kirgistanie parlamentarno - gabinetowego systemu politycznego.

Eksperci koalicji aktywnie uczestniczyli w procesie redakcji konstytucji Kirgistanu z roku 2010, zwłaszcza w części dotyczącej praw człowieka i obywatela. Koalicja aktywnie działa także na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, wzmacniania samorządów i budowy społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o instytuty lokalne.

Na czele koalicji stoi Dinara Oszurachunowa, prawnik, jedna z liderek społeczeństwa obywatelskiego.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-03-13 13:34:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 12:15:29
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk