Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maria Turkowska-Luty

Data:

Maria Turkowska-Luty jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym. W 1975 roku ukończyła studia na wydziale Rusycystyki i Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a od 2005 roku jest wykładowcą w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Od 1980 roku była działaczką NSZZ „Solidarność” i NZS na Uniwersytecie Śląskim. W grudniu 1980 roku znalazła się w gronie współzałożycieli Wszechnicy Górnośląskiej – inicjatywy kulturalno-oświatowej, której celem było propagowanie w społeczeństwie wiedzy i kultury, popularyzowanie idei samokształcenia oraz integracji środowisk naukowych i twórczych. W latach 1982-1987 Maria Turkowska-Luty była kolporterką prasy podziemnej m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Robotnika”, Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „CDN”. Współorganizowała Mszę za Ojczyznę, a w latach 1983-1985 Duszpasterstwo Ludzi Pracy w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach. Organizowała wykłady naukowe, spotkania artystyczne oraz przedstawienia teatralne w kościołach i mieszkaniach prywatnych. W latach 1986-1989 była rozpracowywana przez WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Działacz.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-05-18 09:28:47
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk