Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Joanna Muszkowska-Penson

Data:

W latach 1940-41 żołnierz ZWZ w Warszawie, łączniczka w grupie Album. Aresztowana przez Gestapo, więźniarka Pawiaka, osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Działaczka opozycji w okresie PRL. Jako lekarz w sierpniu 1980 r. wspierała strajkujących stoczniowców, dołączyła następnie do „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w swoim mieszkaniu ukrywała m.in. Piotra Dyka. W latach 80. była także osobistym lekarzem i tłumaczem Lecha Wałęsy.

W kwietniu 1981 r. została zatrzymana i następnie aresztowana za kolportowanie wydawnictw drugiego obiegu. Pozbawienie wolności powszechnie znanej i szanowanej lekarki spotkało się z protestami – petycję o jej uwolnienie podpisało kilka tysięcy osób. Kontynuowała działalność opozycyjną, udzielała się jako lekarka w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej i w Porcie Gdańskim. Jako ordynator oddziału Szpitala Wojewódzkiego dawała w nim schronienie działaczom opozycji zagrożonym aresztowaniem.

Brała udział w powstaniu pierwszego w Polsce domowego Hospicjum Pallotinum.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-09-15 10:31:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-15 12:57:46
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk