Biuletyn Informacji Publicznej RPO

13 grudnia 2019 r. Dzień pierwszy III Kongresu Praw Obywatelskich

Data:

Muzeum Polin

Od 08:45 do 09:30

godzina: Od 08:45 do 09:30

miejsce: Muzeum Polin

DLA WSZYSTKICH

 
 

Od 09:30 do 11:30

godzina: Od 09:30 do 11:30

miejsce: Muzeum Polin audytorium

DLA WSZYSTKICH

 • W wypełnionej po brzegi sali audytoryjnej Muzeum Polin Adam Bodnar otworzył III Kongres Praw Obywatelskich: Spotykamy się w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Choć minęło sporo czasu, to jednak data 13 grudnia musi nam zawsze przypominać, że prawa i wolności nie są dane raz na zawsze, że o demokrację, prawa człowieka i praworządność trzeba dbać każdego dnia – powiedział
 • Pamięć o stanie wojennym powracała w kolejnych wystąpieniach gości, w tym przedstawiciela Prezydenta, min Andrzeja Dery i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. On podjął też drugi wątek wystąpienia RPO: prawo do czystego klimatu: Jako lekarz, który przez lata operował chore płuca nie mogę się pogodzić z tym, że ekonomia ma pierwszeństwo nad zdrowiem i prawami ludzi - powiedział
 • Na Kongres zapisało się 1700 uczestników z całego kraju i zagranicy a także kilkuset panelistów
 • Kongres odbywa się po raz trzeci w Warszawie w dniach 13 i 14 grudnia. Przewidzianych jest ponad 50 paneli i spotkań tematycznych
 

Od 11:40 do 13:10

godzina: Od 11:40 do 13:10

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B

DLA WSZYSTKICH

 • RPO: Problem leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) jest problemem z zakresu praw człowieka – równego dostępu do pomocy, kiedy para nie może doczekać się dziecka
 • To problem 3 milionów par, które borykają się z problemem niepłodności. Pomoc państwa w leczeniu niepłodności powinna być efektywna i dobrze zorganizowana
 • Trzeba pamiętać, że nie tylko kwestie finansowe prowadzą do naruszenia podstawowych praw człowieka osób, które chciałyby skorzystać z procedury in vitro. Wiele osób nie wie, z jakiej pomocy może skorzystać – wsparcia finansowego, wsparcia organizacji pozarządowych, wzajemnego wsparcia rodzicielskiego
 

paneliści: Małgorzata Rozenek-Majdan, Dorota Gawlikowska, Rafał Trzaskowski

moderuje: Marta Górna

godzina: Od 11:40 do 13:10

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2

DLA PRAWNIKÓW

 • Spółka produkująca trawniki z rolki przegrała sprawę o odszkodowanie przed polskim sądem, który był związany ustawą o ochronie środowiska. Spółka złożyła więc skargę na te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. A ten sprawę umorzył. Z tym że w składzie, który taką decyzję podjął, był Mariusz Muszyński, co do którego są wątpliwości, czy rzeczywiście jest sędzią TK. I teraz sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On ma zdecydować, czy postanowienie TK rzeczywiście kończy sprawę odszkodowania. Bo jeśli głos zabrała tu osoba nieuprawniona, to spółka może walczyć o swoje dalej
 • Kryzys praworządności w Polsce spowodował uruchomienie w Unii Europejskiej procedur, które dotychczas były martwe. Tak zwana opcja atomowa, czyli artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej został po raz pierwszy wykorzystany w procedurze przeciwko Polsce. W wyniku tego stwierdzono wobec kraju europejskiego ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii, takich jak praworządność, demokracja i prawa człowieka.
 • Wdrażane w Polsce zmiany dotyczące w głównej mierze sądownictwa – zaczynając od kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, poprzez powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a kończąc na reformach sądów powszechnych i Sądu Najwyższego – wciąż wywołują ogromne zaniepokojenie instytucji międzynarodowych. Stosunkowo nowe zjawisko wszczynania kolejnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów również nie pozostaje niezauważone.
 • Zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka mogą odgrywać bardzo ważne role w badaniu i przywracaniu niezależności sądownictwa w Polsce. 
 

paneliści: Piotr Bogdanowicz, Sylwia Gregorczyk-Abram, Michał Laskowski, Krystian Markiewicz, Marcin Szwed, Michał Ziółkowski

godzina: Od 11:40 do 13:10

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 1

DLA WSZYSTKICH

 • Chcemy rozpocząć szerszą dyskusję na temat sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności.
 • Nie jest to proste zadanie.
 • Nie jest łatwo przekonać społeczeństwo, a tym bardziej polityków, aby w każdej osobie pozbawionej wolności - niezależnie od tego, jakiego czynu ta osoba się dopuściła - dostrzegać przede wszystkim człowieka, który ma przyrodzoną i niezbywalną godność. 
 

paneliści: Teresa Gardocka, Beata Pastwa-Wojciechowska, Jacek Pomiankiewicz , Sławomir Sikora

godzina: Od 11:40 do 13:10

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A

DLA PRAWNIKÓW

 • Prawo do zapomnienia jako jedna z gwarancji prawa do prywatności – choć coraz częściej i chętniej wykorzystywane – pozostaje w niedoregulowanej sferze prawnej powodując jednocześnie trudności w realizacji prawa do jawności życia publicznego
 • Choć w interesie zainteresowanego „zniknięciem” pozostaje twarde trzymanie się reguły zapomnienia, wciąż zbyt rzadko rozpatrujemy tę kwestię pod kątem dostępu do niewygodnych informacji np. o osobach sprawujących funkcje publiczne.
 • Tymczasem rozwój internetu i wzrost prędkości przepływu oraz ilości przetwarzanych danych sprawiają, że usunięcie czy skorygowanie informacji, która już znalazła się w sieci, staje się znacząco utrudnione.
 

paneliści: Ewa Ivanova, Marlena Sakowska-Baryła, Krzysztof Wychowałek

godzina: Od 11:40 do 13:10

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3

DLA DZIAŁACZY

 • Kontrola sądów nad niejawnymi działaniami służb jest fragmentaryczna (o większości działań sądy nawet nie wiedzą) i iluzoryczna (jeśli służby muszą pozyskać zgodę sądu na niektóre działania, to i tak nie ma realnych narzędzi i czasu, by przyjrzeć się sprawie).
 • Zmiany legislacyjne przyjęte w 2016 r. pogłębiły deficyt w ochronie praw obywatelskich:
 • Ostatnio pojawiły się informacje o wykorzystaniu przez CBA programu Pegasus. Skala tych problemów w Polsce jest jednak znacznie większa niż w innych państwach europejskich.
 • Sprawa Mariana Banasia to modelowa sprawa, w której aż się prosi, żeby był organ kontrolny dla służb.
 • Panel III Kongresu Praw Obywatelskich zebrał ekspertów, byłych szefów i koordynatorów służb specjalnych
 

paneliści: Wojciech Klicki, Jacek Cichocki, Krzysztof Liedel, Grzegorz Małecki, Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Od 12:00 do 13:30

godzina: Od 12:00 do 13:30

miejsce: Muzeum Polin audytorium

DLA WSZYSTKICH

 • Społeczeństwo polaryzuje się coraz bardziej, a z nim język naszej debaty publicznej. Polaryzacja języka pogłębia zaś podziały w społeczeństwie. Czy mamy jeszcze szansę na wyjście z tego koła?
 • Musimy spojrzeć na język debaty i zmianę, która zaszła, z dwóch perspektyw - dziennikarskiej (reporterzy jak współtwórców debaty) oraz socjologicznej (znaczenie języka i jego wpływ na rzeczywistość polityczną i społeczną). Punktem wyjścia do naszej rozmowy powinna być jednak perspektywa historyczna. Musimy sprawdzić co się zmieniło i jaki będzie to miało na nas wpływ.
 • Zmiana nie nastąpiła a dnia na dzień, od kilku lat różne strony debaty, politycy różnych ugrupowań i różne media zaostrzają swój język. Powstają neologizmy, głównie by określić oponentów politycznych lub konkretne grupy osób. Jednocześnie do naszej debaty weszły zwroty nowe, które początkowo były neutralne, ale nigdy nie zostały sprecyzowane.
 • Słowo „suweren” po tej kongresowej debacie powinno stać się dla nas wszystkich wyrzutem, bo sposób, w jaki jest używane odzwierciedla wszystkie złe cechy naszej rzeczywistości: nie tyko autorytarną koncepcję władzy i prymitywizm w podejściu do bliźniego, ale i wojnę ludzi ważnych wytoczoną tym, którzy nie mają prawa zabierać głosu. W końcu zaś staje się wehikułem mowy nienawiści.
 • Paneliści pokazali jednak także, jak rozbrajać tę tykającą minę podłożoną pod „suwerena”: trzeba reagować na złe używanie słów. Ale to MY to mamy robić, a nie nieokreśleni ONI
 

paneliści: Iwona Jakubowska-Branicka, Agnieszka Kampka, Piotr Osęka, Katarzyna Sadło „Kataryna”

moderuje: Jacek Kołtan

Od 14:10 do 15:40

godzina: Od 14:10 do 15:40

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3

DLA DZIAŁACZY

 • W idealnym modelu wsparcia Romowie traktowani są na zasadzie partnerstwa, a państwo jako gwarant praw mniejszości do utrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej, mądrze wspiera społeczność romską
 • W Polsce funkcjonuje rządowy Program integracji społeczności romskiej. Jego celem jest wypracowanie mechanizmów,  które trwale poprawią sytuację społeczno-ekonomiczną społeczności romskiej i przeciwdziałać będą jej wykluczeniu
 • O tym czy Program działa skutecznie, jakie analogiczne działania są podejmowane w innych krajach i co jeszcze możemy zrobić dla społeczności romskiej rozmawialiśmy na III Kongresie Praw Obywatelskich
 

paneliści: Agnieszka Caban, Jan Hero, Jonathan Lee, Krystyna Markowska

godzina: Od 14:10 do 15:40

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A

DLA WSZYSTKICH

 • Prawo do czystego środowiska jest niezbywalnym prawem człowieka. Tymczasem już teraz 90 procent ludzi na Ziemi oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Klimat się ociepla i wiadomo już, że ma to związek z działalnością człowieka – średnia temperatura jest wyższa o 1,5 stopnia Celsjusza, niż to miało miejsce w okresie preindustrialnym, ale do roku 2015 ma się podnieść o kolejne 3 stopnie.
 • Działania ratunkowe nadal są możliwe – ale trzeba je podjąć TU i TERAZ. Jesteśmy być może ostatnim pokoleniem, które może zapobiec katastrofie
 • Mówimy to w momencie negocjowania Europejskiego Zielonego Ładu, w momencie gdy Polska nie chce się włączyć w działania na rzecz neutralności klimatycznej Europy w 2050 i chce iść „w swoim rytmie”. To – jak mówili wybitni uczestnicy panelu – można nazwać tylko dosadnie  spieprzaniem przyszłości swoich obywateli…
 • Musimy zatem przestać wierzyć w to, że są inne ważniejsze sprawy niż klimat. Jak mówią mieszkańcy RPO, marzenie nie jest marzeniem, póki nie podzielają go wszyscy członkowie wspólnoty.
 

paneliści: Olav Myklebust , Zdzisław Kędzia, Alain Simonnet, Sylwia Chorąży, Michał Kiwerski, Philip Alston, dr Hanna Machińska

godzina: Od 14:10 do 15:40

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2

DLA WSZYSTKICH

 • Korporacje to małe społeczności. To wielu różnych ludzi, różnych grup społecznych o różnym potencjale, ale i różnych problemach.
 • Jak scalać te społeczności, tworzyć wspólnoty? Jak badać potrzeby i wdrażać programy przeciwdziałania wykluczeniu w firmach?
 • Jak  korzystać z potencjałów różnych grup społecznych? Czy więcej nie znaczy mniej?
 

paneliści: Katarzyna Mojsiewicz, Adam Jaworski, Monika Kulik

godzina: Od 14:10 do 15:40

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B

DLA PRAWNIKÓW

 • Na całym świecie, nie tylko w Polsce, dzieci cierpią na zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego coraz częściej. Choć liczba młodych pacjentów rośnie, to kondycja rodzimej psychiatrii dziecięcej się nie poprawia.
 • Brak finansowania na odpowiednim poziomie sprawia, że kolejne placówki świadczące specjalistyczną opiekę psychiatryczną są zamykane, co z kolei bezpośrednio skutkuje przeludnieniem w innych jednostkach tego typu oraz długim okresem oczekiwania na przyjęcia planowe.
 • Co się musi zmienić w Polsce? Jak do tego doprowadzić?
 

paneliści: Barbara Remberk, Jolanta Paruszkiewicz, Agnieszka Sikora, Tomasz Rowiński

godzina: Od 14:10 do 15:40

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 1

DLA DZIAŁACZY

 • Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję. Co jednak, gdy uczestnicy Marszu głoszą rasistowskie czy antysemickie hasła  i wzywają do nienawiści?
 • Tak działo się we Wrocławiu, gdzie w zeszłym (i w tym) roku Marsz Niepodległości został rozwiązany z powodu naruszania prawa przez jego uczestników. Czy to jedyna metoda?
 • RPO postanowił się przyjrzeć problemowi. Pod jego auspicjami powstał socjologiczny raport o korzeniach napięć w wielokulturowym mieście ujawniających się w czasie marszy niepodległości
 • W jaki sposób można z takiej analizy skorzystać? Jak robi to Wrocław? Jak mogą to zrobić inne miasta, które mają podobny problem?
 

paneliści: Bartłomiej Ciążyński , Małgorzata Suszyńska, Grzegorz Miśta, Dorota Whitten , Kamila Kamińska

Od 14:30 do 16:00

godzina: Od 14:30 do 16:00

miejsce: Muzeum Polin audytorium

DLA WSZYSTKICH

 • Praworządności nie można postrzegać jako „rządów sędziów”. Nie są oni żadną kastą, bo tylko stosują prawo, ustanawiane przez ustawodawcę wybieranego w wolnych wyborach. Obie strony wzajemnie powinny się zatem równoważyć i korygować
 • Praworządność to układ zasad zapewniający równość, spójność, kontrolę. Trzeba na nowo zbudować zaufanie we współpracę ustawodawcy i sądownictwa
 • Sytuacja w Polsce daje nadzieję wobec wyjątkowego oporu sędziów. Niezwykłe jest też ich poparcie ze strony społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, zawodów prawniczych, środowiska międzynarodowego
 • Jednocześnie warto zastanowić się nad wypracowaniem standardów tego, co może uczynić sędzia, jeśli jego niezależność jest atakowana
 

paneliści: Łukasz Bojarski, Jacek Kucharczyk, Peter Molnar, Iver Orstevik, Edit Zgut

moderuje: Andrea Huber

Od 16:10 do 17:40

godzina: Od 16:10 do 17:40

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3

DLA DZIAŁACZY

 • Jakie roszczenia można formułować
 • Kto może być powodem, a kto powinien być w sprawach klimatycznych pozwanym
 • Z jakimi trudnościami borykamy się przed sądem.
 • Przykłady sukcesów i porażek w sądowych bataliach o klimat: smog, odory, fermy przemysłowe, jak również funkcjonowanie wielkich fabryk.
 

paneliści: Janusz Buszkowski, Miłosz Jakubowski, Diana Maciąga, Ilona Rabizo

godzina: Od 16:10 do 17:40

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B

DLA WSZYSTKICH

 • W obliczu eskalacji uprzedzeń wobec osób LGBT w 2019 r., spokojna rozmowa o ich sytuacji prawnej w Polsce jest jednocześnie trudna i konieczna
 • Paneliści rozmawiali o prawie do życia prywatnego i rodzinnego osób LGBT – obszarze prawnym ocenianym jako najgorzej realizowany i najsłabiej chroniony przez polskie prawo
 • W ostatnich latach ciężar poprawy sytuacji prawnej osób LGBT przesunął się z prawodawcy na sądy i urzędników. Przy braku woli politycznej do poprawy sytuacji przez niezbędne zmiany legislacyjne, rola administracji i sądownictwa w stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów zyskuje na znaczeniu
 • Skargi wpływające do Biura RPO wskazują na główne problemy, z którymi musi się mierzyć społeczność LGBT. W obszarze prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, wnioski do Rzecznika wpływają przede wszystkim od osób transpłciowych – których prawa są regularnie naruszane ze względu na brak przepisów regulujących prawne uzgodnienie płci i jego skutki – a także od osób nieheteroseksualnych, żyjących w jednopłciowych związkach, które nie mogą uzyskać polskich dokumentów dla swoich urodzonych za granicą dzieci. Wiele skarg dotyczy także homo-bi-i-transfobicznej mowy nienawiści obecnej w przestrzeni publicznej.
 

paneliści: Karolina Gierdal, Paulina Pilch, Jakub Pawliczak, Paweł Marcisz, Frank Mugisha, Robert Wintemute

moderuje: Anna Mazurczak

godzina: Od 16:10 do 17:40

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 1

DLA MŁODYCH

 
 
moderuje: Maciej Budzich

godzina: Od 16:10 do 17:40

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A

DLA DZIAŁACZY

 • Kiedy z Rzecznikiem Finansowym wspólnie zorganizowaliśmy akcję informacyjną w sprawie kredytów „frankowych” i tego, co człowiek może zrobić, dotarło do nas, że ludzie nie znają swoich praw, więc z nich nie korzystają – powiedział Adam Bodnar, panelista i pomysłodawca spotkania.
 • Dlatego my, rzecznicy, musimy ze sobą współpracować i wspierać ludzi także informacjami - powiedział Bodnar. A nowy rzecznik małych przedsiębiorców Adam Abramowicz dodał, że bardzo podoba mu się pomysł wspólnych spotkań
 • W panelu wystąpili przedstawiciele pięciu instytucji rzeczniczych: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik praw dziecka nie dojechał.
 

paneliści: Adam Abramowicz, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Mikołaj Pawlak, Paweł Zagaj, dr hab. Adam Bodnar - RPO VII kadencji

moderuje: Ewa Usowicz

godzina: Od 16:10 do 17:40

miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2

DLA PRAWNIKÓW

 • Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna mówi o problemie powszechnego wykluczenia transportowego, w szczególności dotyczącego mniejszych gmin i miejscowości.
 • Problem jest zdiagnozowany, teraz czas na dyskusję na temat sposobów jego rozwiązania.
 • By walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, rząd zapowiedział zmiany legislacyjne.
 • W dniu 18 lipca 2019 weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ogłoszony został również już jedenasty projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie drogowym. 
 • Czy te działania mogą rozwiązać problem?
 

paneliści: Bartosz Jakubowski, Jakub Dybalski, Adrian Furgalski, Tomasz Komornicki

Od 16:30 do 18:00

godzina: Od 16:30 do 18:00

miejsce: Muzeum Polin audytorium

DLA WSZYSTKICH

 • Społeczna dyskusja dotycząca klauzuli sumienia jest wciąż żywa. Obok postulatu zniesienia klauzuli sumienia pojawiają się propozycje przyznania prawa skorzystania z klauzuli przedstawicielom innych zawodów (diagności laboratoryjni, farmaceuci).
 • Dyskusja skupiła się przede wszystkim na kwestii dostępności do legalnej aborcji. W przyszłości klauzula nie może jednak dotyczyć także innych świadczeń medycznych. 
 • Może również mieć coraz większe znaczenie w innych sferach życia społecznego, o czym świadczy m.in. głośna „sprawa drukarza”.
 

paneliści: Marek Czarkowski, Magdalena Środa, Mirosław Wróblewski, Tomasz Terlikowski, Kamila Ferenc, Kishan Manocha

Od 17:50 do 19:00

godzina: Od 17:50 do 19:00

miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A

DLA WSZYSTKICH

 • Osoby niewidome biegają lepiej od widzących
 • Osoby z niepełnosprawnością psychiczną mogą zdobywać paraolimpijskie medale
 • Niepełnosprawność narządów ruchu nie przeszkadza w uprawianiu wielu dyscyplin
 • Rodzice budujący klosz wokół swego dziecka powodują, że dzieci staja się niepełnosprawne społecznie
 • „Czasem myślę, że jestem osobą z niepełnosprawnością, bo brakuje mi wyobraźni”
 

paneliści: Karolina Hamer, Łukasz Krasoń, Krzysztof Myrcik, Rafał Skrzypczyk, Rafał Dudziński

Od 18:15 do 19:30

godzina: Od 18:15 do 19:30

miejsce: Muzeum Polin audytorium

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Film Ewy Ewart o Dramacie Narodowego Parku Yasuni w Ekwadorze, jak w soczewce pokazuje najbardziej palące problemy ekologiczne planety.

 

Foyer Muzeum Polin

Od 09:30 do 18:00

godzina: Od 09:30 do 18:00

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA WSZYSTKICH

Przestrzeń spotkań ludzi, którzy nie boją się rozmawiać na trudne tematy

 

Od 11:40 do 11:55

godzina: Od 11:40 do 11:55

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA WSZYSTKICH

Spektakl można zobaczyć o godz. 20 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej

 

Od 13:10 do 18:00

godzina: Od 13:10 do 18:00

miejsce: Foyer Muzeum Polin Foyer

DLA WSZYSTKICH

 
 

Od 13:10 do 14:10

Od 13:10 do 13:40

godzina: Od 13:10 do 13:40

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA DZIAŁACZY

 • W ramach projektu Daleko od szosy - czyli na prowincji, na wsi, gdzieś w Polsce - Dariusz Supeł z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiał doktorem Pawłem Grabowskim - lekarzem, laureatem nagrody Okulary Księdza Kaczkowskiego oraz nagrody Muzeum Powstania Warszawskiego im. Jana Rodowicza „Anody”- Powstańcy Czasu Pokoju.
 
moderuje: Dariusz Supeł

Od 13:40 do 14:00

godzina: Od 13:40 do 14:00

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA DZIAŁACZY

 • Podejmując ważne i drobne decyzje w naszym życiu kierujemy się głęboko zinternalizowanymi wartościami. Możemy być oddani równocześnie bardzo różnorodnym wartościom, takim jak wolność lub przywiązanie do tradycji. Możemy być bardziej lub mniej świadomi tego, które wartości są dla nas istotniejsze.
 • Jak zmienić poglądy człowieka z liberalnych na konserwatywne? Bardzo łatwo: wystarczy wzbudzić w ludziach strach - aktywacja wartości “konserwatywnych” (setki eksperymentów psychologicznych)
 

Od 14:10 do 14:25

godzina: Od 14:10 do 14:25

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA DZIAŁACZY

 
 
moderuje: Łukasz Krasoń

Od 15:45 do 16:05

Od 16:00 do 16:30

godzina: Od 16:00 do 16:30

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA DZIAŁACZY

 
 

paneliści: Aneta Szarfenberg

Od 16:30 do 18:00

godzina: Od 16:30 do 18:00

miejsce: Foyer Muzeum Polin

DLA MŁODYCH

 
 

Kawiarenka bioetyczna - Klubokawiarnia Międzypokoleniowa Anielewicza 3/5

Od 12:00 do 13:00

godzina: Od 12:00 do 13:00

miejsce: Kawiarenka bioetyczna - Klubokawiarnia Międzypokoleniowa Anielewicza 3/5

DLA WSZYSTKICH

Genetyka rozwija się, dostęp do testów genetycznych jest coraz bardziej powszechny. Prawo zostało z tyłu

 

paneliści: Dorota Krekora-Zając, Lucjusz Jakubowski

Od 13:30 do 14:30

godzina: Od 13:30 do 14:30

miejsce: Kawiarenka bioetyczna - Klubokawiarnia Międzypokoleniowa Anielewicza 3/5

DLA WSZYSTKICH

Refleksja nad problematyką metod medycznie wspomaganej prokreacji

 

paneliści: Ewa Bartnik, Weronika Chańska

moderuje: Anna Białek

Od 14:45 do 15:45

godzina: Od 14:45 do 15:45

miejsce: Kawiarenka bioetyczna - Klubokawiarnia Międzypokoleniowa Anielewicza 3/5

DLA WSZYSTKICH

W jakich obszarach medycyny będzie mogła mieć zastosowanie AI? Co z tego wyniknie?

 

paneliści: Aleksandra Auleytner, Emilia Kaczmarek, Bartłomiej Guzik

Dom Ukraiński - Ludwika Zamenhofa 1

Od 18:00 do 20:00

godzina: Od 18:00 do 20:00

miejsce: Dom Ukraiński - Ludwika Zamenhofa 1

DLA WSZYSTKICH

- Jestem uchodźcą ekonomicznym. Przyjechałem do Warszawy z Knurowa w poszukiwaniu lepszej pracy mówił red. Wojciech Bojanowski. Zebrani w piątkowy wieczór dobrze go rozumieli: większość z nich też nie jest z Warszawy. I wkurza ich, że ludzie umierają bez sensu – z powodu naszej obojętności

 

paneliści: Bérénice Gaudin, Katarzyna Słubik, Dariusz Rosiak, Wojciech Bojanowski

moderuje: Joanna Subko

Księgarnia i Kawiarnia Radio i Telewizja, Andersa 29

Od 18:00 do 21:00

godzina: Od 18:00 do 21:00

miejsce: Księgarnia i Kawiarnia Radio i Telewizja, Andersa 29

DLA WSZYSTKICH

 
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25

Od 20:00 do 20:30

godzina: Od 20:00 do 20:30

miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25 sala Władysława Bartoszewskiego

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

 • Kiedy aktorzy zawołali "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", słowom tym nadali nowy sens. Bardzo w duchu Kongresu Praw Obywatelskich.
 • Aktorami są uczestnicy z Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy - osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na ich występ w piątkowy późny wieczór, po 20 sesjach pierwszego dnia Kongresu i kilkunastu imprezach i wydarzeniach towarzyszących, przyszło do Biura RPO kilkadziesiąt osób. Oklaski dla artystów były długie i na stojąco.
 • Z wielkiego portretu na ścianie uśmiechał się Władysław Bartoszewski, patron największej sali w Biurze RPO
 

Od 20:30 do 21:30

godzina: Od 20:30 do 21:30

miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25 sala Władysława Bartoszewskiego

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

 
 

paneliści: Peter Molnar, Urszula Kozioł, Adam Zagajewski, Jarosław Mikołajewski

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP