Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Małgorzata Suszyńska

Małgorzata Suszyńska - wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-29 10:31:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-29 10:31:53
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk