Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krystian Markiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. 

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz