Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krystian Markiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. 

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-19 10:35:16
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-19 10:41:23
Operator: AnetaKosz