Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sylwia Gregorczyk-Abram

Panelistka Kongresu Praw Obywatelskich

Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatem. Specjalizuje się w postępowaniach i sądowych, prawie cywilnym i karnym. Jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej "Wolne Sądy", Komitetu Obrony Sprawiedliwości.oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Od kwietnia 2016 roku jest koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat współpracuje w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz organizuje dla nich wsparcie finansowe. W swojej działalności pro bono realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W 2016 została nagrodzona tytułem prawnika pro bono.

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-26 17:48:43
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-26 21:09:01
Operator: AnetaKosz