Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Olkowicz

Główny Koordynator do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W 2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiadał m.in. za prawa osób pozbawionych wolności. Od 1 września 2017 r. pełni funkcję Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do jego zdań należy monitorowanie, analizowanie i ocen realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie.

Urodził się 31 lipca 1954 roku w Nowym Targu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1989-1991 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu i w Malborku. W latach 1984-1989 oraz 1991-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej , od 1996 roku na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. Jest wykładowcą w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie i Politechnice Koszalińskiej. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych.

Zaangażowany w działalność społeczną. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, członkiem Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Kańsku, członkiem Rady Społecznej Polikliniki MSWiA w Koszalinie. Działacz społeczny na rzecz poprawy warunków pobytu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie w „Domu Opieki Społecznej” w Machowinku. Uczestniczy w cyklicznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  Od 2011 roku jest Sekretarzem w Terenowej Radzie do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego działającej przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Od 2007 roku Prezes Klubu Sportowego „Czarni - Czarne”, w latach 2007-2010 Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Koła „Posejdon” w Koszalinie.

Jest pilotem samolotowym i szybowcowym działającym na rzecz rozwoju lotnictwa w kraju i w regionie. W latach 1992-1998 Prezes  Zarządu Aeroklubu Elbląskiego, w latach 1994-1998 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. Współtwórca Aeroklubu regionalnego w Bagiczu koło Kołobrzegu.

W 2003 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiada brązową, srebrną oraz złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Uhonorowany tytułem „CZŁOWIEKA ROKU 2003 POMORZA ŚRODKOWEGO” oraz „Medalem za szczególne zasługi dla rozwoju powiatu człuchowskiego”. Posiada złotą odznakę „Działacza Lotnictwa Sportowego” oraz honorowe wyróżnienie „ Błękitne Skrzydła” przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa „ Skrzydlata Polska”. W 2013 roku laureat Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. W 2015 roku odznaczony Orderem ECCE HOMO za dawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężanie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-12 15:49:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-06 16:44:24
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk