Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Piotr Bogdanowicz

Doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu ekspertów prawnych Fundacji im. Stefana Batorego.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-19 10:31:53
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-19 10:41:23
Operator: AnetaKosz