Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Teresa Gardocka

doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. W latach 2011-2016 prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS.

Prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Obszar badawczy: prawo karne procesowe, prawo karne międzynarodowe, prawo medyczne.

Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą:  „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016), Międzynarodowe Prawo Karne (2017), Kodeks postępowania karnego. Komentarz dla studiujących (2018).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia między innymi z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, prawa medycznego oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-19 11:43:21
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-19 11:58:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk