Andrzej Stefański

Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO

 

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2017-07-04 14:44:29
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data: 2018-12-05 22:00:29
Operator: Anna Grzelak