Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Karolina Gierdal

Karolina Gierdal – adwokatka współpracująca z Kampanią Przeciw Homofobii jako koordynatorka działu prawnego organizacji; ze względu na bardzo duże doświadczenie w pomocy prawnej osobom LGBT w sprawach o różnorodnej tematyce, posiada świetne rozeznanie w obecnej sytuacji prawnej, zarówno z perspektywy prawnej jak i aktywistycznej

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 13:01:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-26 13:06:55
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk