Biuletyn Informacji Publicznej RPO

A W PRZERWIE PANELI - Demokracja pod presją - partycypacja polityczna i praworządność w Polsce i regionie 2010-2020

Data
,
Sala
sala konferencyjna B

Indeks transformacji BTI regularnie analizuje i monitoruje jakość demokracji, gospodarki rynkowej i zarządzania w 137 krajach rozwijających się i transformujących się. Wydawcą jest Bertelsmann Stiftung, jedna z największych prywatnych, bezstronnych fundacji w Niemczech. Od 2006 r. mierzy sukcesy i niepowodzenia na drodze do demokracji opartej na rządach prawa i gospodarce rynkowej zakorzenionej w zasadach sprawiedliwości społecznej. Oceny opierają się na kompleksowych raportach krajowych dostępnych na stronie www.bti-project.org. BTI wynika z międzynarodowej współpracy prawie 300 ekspertów z najlepszych uniwersytetów, think tanków i organizacji pozarządowych. Zamierza znaleźć mocne i słabe strony oraz dobre przykłady skutecznego zarządzania politycznego. BTI jest jedynym ponadnarodowym indeksem, który mierzy jakość zarządzania na podstawie samodzielnie gromadzonych danych i zapewnia analizę zarządzania w procesach transformacji. Jest to jedno z głównych źródeł oceny rozwoju i transformacji w porównaniach międzynarodowych, integralnych części światowych wskaźników zarządzania, wskaźnika percepcji korupcji (Transparency International) i wskaźnika rządów afrykańskich Ibrahima. Badania zostały opublikowane w języku arabskim, rosyjskim i hiszpańskim przez ośrodki analityczne mające na celu poszerzenie dyskursu na temat reform i demokratyzacji.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-29 17:05:09
Osoba udostępniająca: AnetaKosz