Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Magdalena Środa

dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – etyczka, feministka, pracuje z Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UW, wiceprezeska Kongresu Kobiet, od lat zaangażowana w działalność na rzecz ochrony praw kobiet i publiczną debatę dotycząca kwestii światopoglądowych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-25 15:44:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-25 15:44:35
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk