Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wojciech Brzozowski

dr hab. Wojciech Brzozowski – kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego, autor licznych publikacji dotyczących m.in. klauzuli sumienia

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-25 15:41:31
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-25 15:41:31
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk