Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Piotr Mierzejewski

Od 2017 r. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich  pracuje od 6 listopada 2000 r. 

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

Od 2009 r. wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W latach 2014 – 2017 Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Uprzednio Naczelnik Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia (2011 – 2014).

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk