Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Paulina Pilch

Paulina Pilch – adwokatka współpracująca z Fundacją Trans-fuzja; ekspertka w zakresie postępowań w sprawach o uzgodnienie płci, w których regularnie występuje jako pełnomocniczka; posiada praktyczną wiedzę na temat bieżącej praktyki sądów oraz organów administracji w sprawach osób transpłciowych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 13:02:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-26 13:06:55
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk