Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Kołtan

Dr Jacek Kołtan – Wydział Myśli Społecznej Europejskie Centrum Solidarności

Filozof i politolog. Jako zastępca dyrektora ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności kieruje Wydziałem Myśli Społecznej. Prowadzi cykl wykładów publicznych GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI, których celem jest diagnoza przemian społeczno-politycznych. Kieruje też wydawnictwem ECS, redagując m.in. serię IDEA SOLIDARNOŚCI, w której prezentowane są prace współczesnej humanistyki.
Interesuje się rozwojem współczesnej teorii społecznej i politycznej, hermeneutyką, antropologią filozoficzną i fenomenologią. W badaniach zajmował się m.in. historią idei solidarności (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii społecznej Józefa Tischnera), ruchami społecznymi (protesty anty-ACTA), pojęciem dizajnu społecznego i przeobrażeniami współczesnej tożsamości podmiotu.

Od 2013 roku współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, prowadząc zajęcia dotyczące wpływu interwencji artystycznej na jakość życia społecznego, a także zarządzania projektami z dziedziny kultury. Projekt Laboratorium Dizajnu Społecznego współorganizowany przez ECS i ASP służy z kolei eksperymentom z nowymi formami animacji artystycznej i społecznej.
Opublikował m.in. „Przesilenie. Nowa kultura polityczna” (red., 2016), „Solidarność i kryzys zaufania” (red., 2014), „Obywatele ACTA” (współred., 2014).

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk