Zawartość

2. Dzieci szyte na miarę? Przyszłość genetyki reprodukcyjnej

Data: 
piątek, 13 Grudzień, 2019 - Od 13:30 do 14:30
Miejsce: 
Kawiarenka bioetyczna - Klubokawiarnia Międzypokoleniowa Anielewicza 3/5

Cel: Celem panelu jest refleksja nad problematyką metod medycznie wspomaganej prokreacji i rozważenie, na ile te metody będą miały wpływ na przyszłe relacje rodzinne, tj. w szczególności, czy ich dostępność oznaczać będzie obowiązek skorzystania z nich przez rozsądnych rodziców oraz na ile państwo będzie mogło ingerować w wybory prokreacyjne rodziców. Zastanowimy się też, w jakim kierunku powinny zmierzać regulacje prawne dotyczące dostępu do metod genetyki reprodukcyjnej i czy popularny współcześnie model „genetycznego supermarketu”, dający prymat woli rodziców w korzystaniu z genetyki reprodukcyjnej i ograniczający wpływ państwa na te decyzje do minimum jest rzeczywiście modelem najlepszym. 

Pytania: Czy państwo może ingerować w wybory prokreacyjne rodziców? Czy tworzenie dziecio pożądanych przez rodziców cechach jest moralnie dopuszczalne? Czy selekcja zarodków wcelu implantacji jest moralnie dopuszczalna? Czy autonomia prokreacyjna rodziców jestwystarczającym uzasadnieniem dla możliwości korzystania z metod selekcji genetycznej wmedycznie wspomaganej prokreacji?  

Paneliści/Panelistki: 
Moderuje: 

Galeria

  • Helisa DNA

    Bioetyka
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-20 09:39:30
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-12-04 10:15:11 2. Dzieci szyte na miarę? Przyszłość genetyki reprodukcyjnej Agnieszka Jędrzejczyk