Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agnieszka Kampka

dr hab. Agnieszka Kampka

Badaczka języka, socjolożka, autorka książki “Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji”. Tematem jej rozprawy doktorskiej była „Perswazja w języku polityki. Na przykładzie exposés premierów III RP i debat nad programem rządu”.

Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, retoryka, relacja między językiem a władzą, komunikacja społeczna, debata i dyskurs publiczny, socjologia wizualna, semiotyka społeczna. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 09:00:43
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-26 12:45:20
Operator: AnetaKosz