Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakub Pawliczak

Dr Jakub Pawliczak – pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa rodzinnego i spadkowego na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. Jednocześnie pełnomocnik procesowy w sprawach rodzinnych osób LGBT, w szczególności w sprawach transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych i transkrypcji aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, którymi to tematami zajmuje się tez w ramach pracy naukowej.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-11-26 13:03:17
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-11-26 13:06:55
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk