Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Katarzyna Gardapkhadze

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Pierwsza zastępczyni dyrektora ODIHR – Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Czlowieka OBWE. Odpowiada za zarządzanie operacjami ODIHR, nadzór nad przygotowaniem, koordynacją i realizacją działań programów ds wyborow, demokratyzacji, praw człowieka, tolerancji i niedyskryminacji oraz  ds. Problemów Romów i Sinti, a także sformułowania publicznego przekazu ODIHR. Pani Gardapkhadze jest ekspertem w zakresie zarządzania, planowania strategicznego i szkoleniowego, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym z Polski, Stanów Zjednoczonych, Bałkanów Zachodnich, Południowego Kaukazu i Azji Środkowej. Przed objeciem obecnego stanowiska była szefowa Departamentu Praw Człowieka ODIHR. W latach 2003-2011 pani Gardapkhadze była dyrektorem ds. Rozwiązywania konfliktów, praw człowieka i programów reform dotyczących opieki społecznej na  Południowym Kakukazie. W latach 2000-2002 kierowała programami dotyczącymi praw człowieka, mniejszości i dialogu między grupami etnicznymi na Bałkanach Zachodnich. Biegła w języku polskim, angielskim i rosyjskim, pani Gardapkhadze posiada tytuł magistra nauk społecznych.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz