Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jolanta Paruszkiewicz

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Dr Joanna Paruszkiewicz, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka EMDR, wieloletni kierownik oddziału psychiatrii dziecięcej.

Aktywnie zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, praw pacjenta.

Współpracująca z wieloma organizacjami pozarządowymi i BRPO.

Wieloletnia współpracowniczka Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna / Polskiego Ośrodka Rehabilitacji Ofiar Tortur. Uczestniczyła w projektach i konferencjach międzynarodowych dotyczących identyfikacji i rehabilitacji ofiar tortur. W 2011r otrzymała nagrodę za pomoc dzieciom krzywdzonym im Aliny Margolis Edelman przyznaną przez Fundację „Dzieci Niczyje”.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk