Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dorota Krekora-Zając

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz partner Kancelarii Zając i Wspólnicy. Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego oraz ochrony danych osobowych. Jako członek zespołu ELSI Konsorcjum Biobankowego BBMRI. PL oraz zespołu BBMRI. ERIC współtworzy regulacje Kodeksu postępowania przetwarzanie danych osobowych przez biobanki w Polsce i w Europie. Kierowniczka projektu SONATA (NCN) pt Umowy o biobankowanie ludzkich próbek biologicznych oraz wykonawczyni grantu europejskiego  CHIP. ME ( community of researchers and stakeholders to promote public-private initiatives in public health genomics) oraz amerykańskiego International Direct-to-Participant (DTP) Genomic Research.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz