Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lucjusz Jakubowski

dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski, emerytowany prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; specjalista w dziedzinach pediatrii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Wiceprzewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2002-2018 kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W okresie od 2003 do 2011 także kierownik Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Członek powołanych przez Ministra Zdrowia Zespołów ds. opracowania założeń „Programu Badań Prenatalnych”, „Zespołu ds. przeprowadzenia analizy aktualnej organizacji opieki zdrowotnej realizowanej w obszarze genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej” oraz „Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią”.  Członek Rady Przejrzystości w latach 2012-2018. W latach 2007-2011 konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej dla województwa łódzkiego, a od 2011 do 2014 konsultant krajowy w tej dziedzinie. Organizator i współorganizator kształcenia podyplomowego w dziedzinie genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. W latach 1999-2002 przewodniczący Grupy Roboczej ds. Genetyki Klinicznej i Biologii Molekularnej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, a następnie do roku 2006 członek Rady Kolegium. W latach 2004-2010 przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, a od roku 2006 także członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, będący przewodniczącym tego Towarzystwa w okresie od 2014 do 2018.

Do głównych kierunków zainteresowań i aktywności naukowej należą nieprawidłowości rozwoju i funkcji układu płciowego oraz zagadnienia etyczne, a także formalno-prawne związane z wykonywaniem badań i testów genetycznych oraz poradnictwem genetycznym. Nagrody Ministra Zdrowia oraz Rektora AM w Łodzi za działalność naukową i dydaktyczną. Współzałożyciel i Członek Honorowy Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Zespołem Downa. Order "Serce Dziecku" na wniosek kapituły Orderu. Odznaka “Przyjaciel Dziecka” nadana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Żonaty, dwóch synów i córka. Troje wnucząt, niebawem czworo.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz