Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agnieszka Caban

Agnieszka Caban – kulturoznawczyni, animatorka kultury, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowczyni historii i kultury Romów, komunikacji międzykulturowej, programów społecznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Członkini zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt”. W latach 2017-2019 kierownik Muzeum Narodowego w Kielcach, oddziału Muzeum Dialogu Kultur. Współpracuje z Fundacją w Stronę Dialogu.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-12-10 17:32:21
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-10 17:32:41
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk