Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Pomiankiewicz

Gen. Służby Więziennej w st. sp. dr Jacek Pomiankiewicz

dr nauk humanistycznych w zakresie historii (UMCS w Lublinie), 1986-1990 pracował w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, 1990-2009 funkcjonariusz Służby Więziennej, 2006-2009 dyrektor generalny SW, gen. SW w st. spoczynku, uczestniczył jako delegat Polski w wielu konferencjach i międzynarodowych wizytach studyjnych poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa państwa i więziennictwa, od 2009 r. pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i jej rektor w l. 2009-2012 i od r. 2014 do dziś, zajęcia dydaktyczne w różnych uczelniach, członek Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego i Penitencjarystyki (IPPF), członek Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości (I i II kadencji), przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika naukowego „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, członek Komitetu Redakcyjnego pisma kulturalno-społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność”, członek Stowarzyszenia Rocznik Chełmski, autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa, więziennictwa i historii.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk