Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Liedel

Doktor nauk wojskowych. Były dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2019-11-19 09:12:40
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-11-19 09:16:26
Operator: AnetaKosz