Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Liedel

Doktor nauk wojskowych. Były dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz