Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Anna Mazurczak

Panelistka Kongresu Praw Obywatelskich

adwokatka, w latach 2012-2018 pracowała w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego i Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza. W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie prowadziła sprawy z zakresu ochrony praw osób LGBT, co obecnie kontynuuje w ramach własnej działalności zawodowej.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk