Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz