Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sławomir Sikora

Przedsiębiorca, działacz społeczny. Ostatnio mocno zaangażowany w działania na rzecz transparentności szczepień w Polsce, pracuje nad projektem „Życie po NOP (Niepożądanym Odczynie Poszczepiennym)”. Pierwowzór bohatera filmu Krzysztofa Krauze „Dług”. Skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Ułaskawiony przez Prezydenta RP. Pod petycją o jego ułaskawienie podpisało się blisko 38 tys. osób, co było czymś wyjątkowym na skalę światową. Pomagał w ułaskawieniu mieszkańców wsi Włodowo, którzy dokonali samosądu na osobie, która ich terroryzowała. Prezydent RP podpisał akt łaski dla głównych sprawców linczu.

Autor popularnego bloga, książek (m.in. „Mój dług”, „Osadzony”). Obecnie realizuje film o polskich więzieniach.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz