Biuletyn Informacji Publicznej RPO

1. Testy genetyczne

Data
,

Cel: Od wielu lat w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich jest podnoszona kwestia konieczności regulacji przeprowadzania testów genetycznych. Mimo licznych wystąpień do organów władzy publicznej odpowiednie ustawy nie zostały do tej pory wprowadzone do systemu prawa. Tymczasem genetyka rozwija się, a dostęp do testów genetycznych jest coraz bardziej powszechny. Brak regulacji standardów ich wykonywania oraz stworzenia systemu poradnictwa genetycznego wpływa na ochronę praw jednostki takich jak, prawo do prywatności czy prawo do ochrony zdrowia.

Pytania: W jakim miejscu jesteśmy jeśli chodzi o prace nad prawną regulacją wykonywania testów genetycznych? Jakie są aktualne zagrożenie dla praw jednostki związane z rozwojem genetyki? Co zmienia wprowadzenie przez RODO szczególnej ochrony danychgenetycznych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk