Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Weronika Chańska

dr Weronika Chańska, Zakład Filozofii i Bioetyki UJ

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-12-04 09:06:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-12-04 09:07:09
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk