Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Robert Wintemute

Prof. Robert Wintemute – gość specjalny III KPO, profesor i pracownik naukowy King’s College Uniwersytetu w Londynie, ekspert w obszarach praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego i prawa Unii Europejskiej; adwokat w stanie Nowy Jork; zaangażowany w szeroką działalność pro-bono na rzecz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka, w tym osób LGBT; autor licznych opinii przyjaciela sądu w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk