Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rocznica agresji Rosji na Ukrainę – najważniejsze działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: kalendarium

24 lutego 2023 roku mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Od pierwszych dni konfliktu RPO Marcin Wiącek angażuje się w działania dotyczące sytuacji uchodźców we wszystkich obszarach swoich kompetencji. Podejmuje działania z urzędu, reaguje na docierające do BRPO skargi i informacje oraz podejmuje działania wspólnie z innymi organami państwa i instytucjami.

Rzecznik wielokrotnie reagował m.in. na planowane i uchwalane zmiany w przepisach, które bezpośrednio dotyczyły sytuacji osób przekraczających polską granicę. Wraz z pracownikami Biura RPO odbył także wiele lokalnych wizyt na granicy i w ośrodkach recepcyjnych uchodźców wojennych, miejscach pomocy humanitarnej włączając się również w akcje pomocy humanitarnej.

W związku z przybyciem do Polski rekordowej liczby uchodźców w serwisie internetowym Biura RPO uruchomione zostały podstrony w języku ukraińskim i rosyjskim pozwalające na uzyskanie podstawowych informacji o kompetencjach RPO oraz na temat tego, jak zwrócić się do Rzecznika o pomoc lub informację w sprawie ochrony swoich praw. W BIP udostępniony został również formularz wniosku do RPO w obu tych językach. Natomiast bezpłatna infolinia RPO wprowadziła obsługę w języku ukraińskim i rosyjskim.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez Rzecznika i wydarzeń zorganizowanych w związku z wojną w Ukrainie.


Oświadczenie rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka z 24 lutego 2022 r. w obronie praw obywateli Ukrainy


Uwagi RPO do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i kolejnych jej nowelizacji


Wystąpienia i inne działania


Ważniejsze wydarzenia


Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski