Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polscy studenci medycyny z Ukrainy chcieliby studiować w Polsce. Rzecznik wspiera ich inicjatywę

Data:
  • Studenci uniwersytetu medycznego w Tarnopolu-obywatele polscy pytają o możliwość kontynuowania nauki na polskich uczelniach - w związku z napaścią Rosji na Ukrainę
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera ich inicjatywę i przekazuje sprawę ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi

RPO dostał pismo od studentów Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu. Proszą o wskazanie możliwości kontynuowania przez nich nauki na polskich uczelniach w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Studenci obawiają się o losy swej dalszej edukacji. Wskazują, że bezpieczne jej ukończenie na terytorium Ukrainy może być w przewidywalnej przyszłości niemożliwe. Dlatego - uwzględniając także zapowiedź min. P. Czarnka o gotowości przyjęcia studentów w celu kontynuacji edukacji w Polsce - mają nadzieję na pomoc.

Rzecznik zapewnia o pełnym wsparciu tej inicjatywy. Taka pomoc nie tylko miałaby istotne znaczenie dla studentów dotychczas kształcących się w Ukrainie. Wpisywałaby się także w szczególną misję uczelni wyższych. Obok najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, powinny one kształtować postawy obywatelskie i uczestniczyć w rozwoju społecznym. 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do MEiN o pilne podjęcie - we współpracy z odpowiednimi uczelniami - działań służących umożliwieniu studentom z Tarnopola kontynuacji studiów w Polsce. Prosi o informację o podjętych działaniach.

VII.7033.26.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi szersza odpowiedź MEiN
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi doprecyzowanie w tekście
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski