Bezpłatny webinar dla przedstawicieli NGO, wolontariuszy i innych osób pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy

Data:
Tagi: kalendarium

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na dwuczęściowy webinar w dniu 22 czerwca 2022 r.

  • godz. 15.00 - Ochrona i świadczenia dla uchodźców wojennych z Ukrainy (część 1)
  • godz. 16.00 - Wybrane świadczenia i udogodnienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy (część 2)

Webinar transmitowany będzie za pośrednictwem kanałów YouTube NIST oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkolenie poświęcone będzie przepisom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innym regulacjom dotyczącym uchodźców wojennych z Ukrainy.

Podczas szkolenia poruszone zostaną takie kwestie jak:

  • Zasady pobytu w Polsce poszczególnych kategorii osób, które wyjechały z Ukrainy
  • Rejestracja pobytu i uzyskanie numeru PESEL
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • Różnice między sytuacją osób, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. i osób objętych ochroną międzynarodową
  • Zasady świadczenia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Świadczenia socjalne, medyczne, rodzinne i inne
  • Edukacja
  • Opieka tymczasowa dla małoletnich bez opieki

Szkolenie poprowadzą eksperci z Biura RPO: Maciej Grześkowiak, Główny Koordynator ds. Współpracy Naukowej w Biurze RPO oraz Marcin Sośniak, Zastępca Dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO.

Rejestracji na wydarzenie należy dokonać do dnia 22 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 poprzez formularz zamieszony na stronie NIST: https://www.nist.gov.pl/.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają materiały informacyjne w formie elektronicznej opracowane przez ekspertów z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-06-17 08:42:39
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski