Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezpłatny webinar dla przedstawicieli NGO, wolontariuszy i innych osób pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy

Data:
Tagi: kalendarium

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na dwuczęściowy webinar:

Szkolenie poświęcone jest przepisom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innym regulacjom dotyczącym uchodźców wojennych z Ukrainy.

Podczas szkolenia poruszone są kwestie jak:

  • Zasady pobytu w Polsce poszczególnych kategorii osób, które wyjechały z Ukrainy
  • Rejestracja pobytu i uzyskanie numeru PESEL
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • Różnice między sytuacją osób, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. i osób objętych ochroną międzynarodową
  • Zasady świadczenia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Świadczenia socjalne, medyczne, rodzinne i inne
  • Edukacja
  • Opieka tymczasowa dla małoletnich bez opieki

Szkolenie prowadzą eksperci z Biura RPO: Maciej Grześkowiak, Główny Koordynator ds. Współpracy Naukowej w Biurze RPO oraz Marcin Sośniak, Zastępca Dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO.

Do zapoznania się z webinarem zachęcamy w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: dochodzą linki do szkolenia
Operator: Monika Okrasa