Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Marcina Wiącka w centrum dla uchodźców w Nadarzynie. Spotkanie z Ombudsmanem Ukrainy i Wojewodą Mazowieckim

Data:

7 września 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z komisarzem parlamentu Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsem i wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem. Spotkanie odbyło się w trakcie wizyty w centrum recepcyjnym dla cudzoziemców w podwarszawskim Nadarzynie.

Gospodarzem spotkania był wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, któremu podlega ośrodek. W rozmowach uczestniczyli również m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, przedstawiciel Komisarza ds. współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej Volodymyr Dzhydzhora, zastępca RPO Valeri Vachev i zastępca dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Marcin Sośniak.

Głównym poruszanym tematem była sytuacja obywateli Ukrainy, którzy masowo przybywają do Polski szukając schronienia przed wojną (od 24 lutego 2022 r. Straż Graniczna odprawiła na granicy ponad 6 mln osób przybywających z Ukrainy do Polski). Rozmawiano o ich bieżących problemach i działaniach podejmowanych w celu zapewnienia właściwej ochrony ich praw. Ombudsmani rozmawiali również o możliwościach pogłębienia współpracy dwustronnej i wzajemnym wsparciu w działaniach o charakterze międzynarodowym.

W trakcie spotkania Wojewoda oprowadził delegacje po centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców w Nadarzynie i opowiedział o pracy ośrodka. Ombudsmani przeprowadzili szereg rozmów z obywatelami Ukrainy przebywającymi w ośrodku oraz wolontariuszami i pracownikami centrum na temat sytuacji w ośrodku, bieżących potrzeb i problemów. Podczas wizyty w centrum RPO Marcin Wiącek odbył również rozmowę z komendantem Komendy Policji w Nadarzynie nadkom. Marcinem Kwiatkowskim.

W centrum, które jest największym europejskim punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w dniu wizyty, było zakwaterowanych ok. 3000 osób. Placówka przygotowana jest na przyjęcie nawet 20 tys.

Dmytro Lubinets został powołany do pełnienia urzędu Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka przez Radę Najwyższą Ukrainy 1 lipca 2022 r. Zastąpił na tym stanowisku odwołaną 31 maja Lyudmylę Denysovą. Jest posłem parlamentu ukraińskiego, przewodniczącym parlamentarnej Komisji Praw Człowieka, de-okupacji i reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski