Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równe traktowanie

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne

Podkategorie:
Liczba wyników: 1066