Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ombudsmani krajów Grupy Wyszehradzkiej wydali wspólne oświadczenie dot. sytuacji w Ukrainie

Data:

11 marca 2022 r. Ombudsmani czterech środkowoeuropejskich krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier – wydali wspólne oświadczenie dotyczące sytuacji, jaka panuje w Ukrainie w związku z rosyjską agresją na ten kraj.

Ombudsmani stanowczo potępili rosyjski zbrojny atak na niepodległą Ukrainę, wskazując, iż działania rosyjskich sił zbrojnych stanowią w ich ocenie rażące naruszenie prawa międzynarodowego oraz atak na wartości demokratycznego, cywilizowanego świata.

Szczególny sprzeciw został wyrażony wobec działań zbrojnych wymierzonych w ludność oraz obiekty cywilne.

Ombudsmani zgodnie wyrazili aprobatę co do podjęcia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka środków tymczasowych zobowiązujących rosyjski rząd do powstrzymania się od ataków na ludność i cele cywilne, takie jak obiekty mieszkalne, pojazdy ratownicze czy szkoły i szpitale oraz do natychmiastowego zapewnienia bezpieczeństwa infrastrukturze i personelowi medycznemu na terytorium atakowanym przez rosyjskie wojska.

Ombudsmani przyjęli również z zadowoleniem decyzję prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęciu śledztwa w związku z sytuacją w Ukrainie.

Jako przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej podkreślili, że ich kraje z wysokim prawdopodobieństwem przyjmą olbrzymią liczbę uchodźców z Ukrainy. W ocenie ombudsmanów zapewnienie tym osobom odpowiedniego wsparcia i opieki to ich prawny i moralny obowiązek.

Pełna treść oświadczenia (w języku angielskim) znajduje się poniżej.

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński