Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co z centrum recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy w Przemyślu? Odpowiedź przemyskiego magistratu

Data:
  • Pojawiła się niepokojąca informacja o likwidacji Centrum recepcyjnego w Przemyślu dla uchodźców  z Ukrainy - bez zapewnienia im zastępczego miejsca pobytu
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek prosi o wyjaśnienia prezydenta miasta Wojciecha Bakuna
  • AKTUALIZACJA: Zarówno podczas tymczasowego zamknięcia Centrum Pomocy Humanitarnej, jak i już po zakończeniu prac modernizacyjnych, żadna osoba nie została i nie zostanie pozbawiona pomocy – zapewnia przemyski magistrat

Do RPO dotarła niepokojąca informacja o likwidacji Centrum recepcyjnego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, znajdującego się w dawnym sklepie wielkopowierzchniowym przy ul. Lwowskiej - bez zapewnienia przebywającym tam cudzoziemcom zastępczego miejsca pobytu. 

Według wiedzy Rzecznika w Centrum przebywało ostatnio ok. 500 osób, w tym znaczna część pochodzenia romskiego.

Rzecznik prosi prezydenta miasta o odniesienie się do sprawy, zwłaszcza o potwierdzenie, czy Centrum zostało lub też ma zostać zlikwidowane. A jeśli tak, prosi o wskazanie, jakie były powody takiej decyzji oraz wyjaśnienie, czy wyznaczono inne miejsce, które zastąpi dotychczasowy punkt.

Prosi również o informację, gdzie zostały lub zostaną skierowane osoby, które przebywały w Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca pobytu osób pochodzenia romskiego. 

Ponadto RPO chce wiedzieć, jaki organ, po podjęciu decyzji o zamknięciu Centrum, odpowiada za zapewnienie tym osobom zastępczego miejsca pobytu.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Przemyśla

W odpowiedzi z 10 sierpnia 2022 r. przemyski magistrat wyjaśnia, że Centrum Pomocy Humanitarnej, które powstało na terenie byłego hipermarketu przy ul. Lwowskiej, nie zostało wyznaczone przez Wojewodę jako punkt recepcyjny.

Natomiast na polecenie Wojewody Podkarpackiego, w Przemyślu utworzony został punkt recepcyjny znajdujący się w budynku Dworca PKP przy pl. Legionów.

Centrum udziela pomocy w szerszym zakresie. Jest to miejsce pierwszego przyjęcia uchodźców, zaopatrzenia w pomoc doraźną, zapewnienia podstawowych środków higienicznych oraz ubrań, a następnie organizacji i zabezpieczenia transportu i ulokowania w odpowiednich placówkach wyznaczonych jako stałe miejsca noclegowe w pozostałych województwach.

Prezydent Przemyśla informuje, że z założenia, w Centrum Pomocy nie zakładano długotrwałego przebywania uchodźców (maksymalnie 2-3 dni). Prowadzenie punktu było finansowane ze środków pochodzących z budżetu miasta Przemyśla, jak i od sponsorów i darczyńców zarówno z kraju jak i za granicy. Od momentu wybuchu wojny w Centrum Pomocy Humanitarnej pomoc znalazło ponad 250 tys. osób.

Od 5 lipca br. koordynację prac w Centrum Pomocy Humanitarnej z ramienia Gminy Miejskiej Przemyśl przejął Polski Czerwony Krzyż. 26 lipca br. została podjęta decyzja o tymczasowym zamknięciu Centrum w dniach 2-10 sierpnia. Decyzja powodowana była koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji oraz remontu kuchni, gdyż dotychczasowy podmiot World Central Kitchen zakończył współpracę w zakresie przygotowania posiłków.

Ponadto, Polski Czerwony Krzyż, aby usprawnić działanie Centrum zobowiązany został wprowadzić nowy system ewidencji osób - uchodźców.

Informacja o tymczasowym zamknięciu Centrum została przekazana z tygodniowym wyprzedzeniem wszystkim osobom przebywającym na terenie obiektu, zarówno osobiście, poprzez radiowęzeł jak i plakaty informacyjne w różnych językach. Wszystkie osoby, które w tym czasie przebywały na terenie Centrum, w tym również uchodźcy pochodzenia romskiego, zostały przewiezione do zastępczych miejsc pobytu, w tym m.in. do Warszawy, Jarosławia, czy Hanoweru w Niemczech. Osoby, które nie wyraziły zgody na dalszą podróż, zostały na ich prośbę odwiezione na granicę z Ukrainą. Z kolei osoby chore i niepełnosprawne zostały przewiezione specjalistycznym transportem do ośrodków wskazanych przez Wojewodę, zaś koszty transportu zostały pokryte przez Gminę Miejską Przemyśl.

- Zapewniam, że zarówno podczas tymczasowego zamknięcia Centrum Pomocy, jak i już po zakończeniu prac modernizacyjnych, żadna osoba nie została i nie zostanie pozbawiona pomocy – informuje magistrat i wyjaśnia, ż natychmiast po zakończonych pracach, placówka będzie spełniać swoje funkcje, tak jak było to do tej pory. Obecnie jedynym działającym punktem recepcyjnym na terenie miasta Przemyśla jest znajdujący się przy pl. Legionów punkt na Dworcu PKP, w którym pomoc udzielana jest każdego dnia, z niegasnącym zaangażowaniem.

- Jestem przekonany, że zarówno wolontariusze, jak i pracownicy podległych mi służb, którzy służą pomocą, cechuje wysoka empatia oraz zrozumienie w stosunku do uchodźców, którzy nierzadko przyjeżdżają po traumatycznych przeżyciach związanych z działaniami wojennymi na terenie ich kraju. Z tego miejsca pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że każda osoba - uchodźca, bez względu na swoje pochodzenie, otrzyma w naszym mieście pomoc w pełnym jej wymiarze.

XI.543.315.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-08-08 10:17:27
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski