Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy zmiany struktury Polskiego Radia będą się wiązały ze zwolnieniami dziennikarzy?

Data:
  • Niektórzy dziennikarze Polskiego Radia są odsuwani od anteny i przesuwani do archiwum
  • Dział kadr spytał działające w radiu związki zawodowe o uprawnienia pracownicze przysługujące tym dziennikarzom
  • Może to podważać deklarację władz spółki, że zmiany struktury Polskiego Radia nie będą się wiązały ze zwolnieniami dziennikarzy – ocenia RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich śledzi doniesienia dotyczące wprowadzanych od lipca 2019 r. zmian struktury wewnętrznej Polskiego Radia w kontekście poszanowania praw obywatelskich.  

Jak wynika z informacji prasowych, w związku z tymi zmianami, wieloletni dziennikarz „Trójki” Ernest Zozuń został oddelegowany do archiwum Informacyjnej Agencji Radiowej, a dziennikarka gospodarcza Sylwia Zadrożna została odsunięta od anteny „Jedynki”.  Wcześniej, w kwietniu br., Agata Kasprolewicz została odsunięta od prowadzenia audycji w „Jedynce”, co spotkało się z dużym protestem pracowników radia. Po reorganizacji struktury dziennikarce tej nie została przydzielona żadna audycja.

Z informacji mediów wynika ponadto, że dział kadr Polskiego Radia zapytał  związki zawodowe o uprawnienia pracownicze przysługujące wymienionym  dziennikarzom (działaczom związkowym przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy).

- Może to budzić wątpliwości co do prawdziwości deklaracji władz spółki, że zmiany struktury Polskiego Radia nie będą się wiązały ze zwolnieniami dziennikarzy - uważa Adam Bodnar.

Polskie Radio jest źródłem informacji dla znacznej części obywateli. Pełni istotną rolę w zakresie realizacji zadań mediów publicznych wynikających z Konstytucji. Odsuwanie od anteny oraz zwalnianie z pracy zatrudnionych w mediach publicznych dziennikarzy, o dużym dorobku zawodowym i wieloletnim doświadczeniu, może budzić w tym kontekście wątpliwości.

W ocenie Rzecznika decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane na  podstawie przejrzystych zasad, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego. Media publiczne powinny wykazywać się szczególną troską o zapewnienia pluralizmu przekazywanych treści i swobody pracy dziennikarzom.

Adam Bodnar zwrócił się do prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogoyskiego o stanowisko i poinformowanie o przyczynach decyzji kadrowych dotyczących wskazanych dziennikarzy. Poprosił również o wskazanie podstawy prawnej  wystąpienia do związków zawodowych.

VII.564.53.2019

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski