Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polskie Radio kończy współpracę z red. Anną Gacek. Rzecznik pyta o powody

Data:
  • Zwolnienia kolejnych dziennikarzy "Trójki" wywołują zaniepokojenie RPO, związane z polityką kadrową w Polskim Radiu
  • Rzecznik zwrócił się do prezeski Polskiego Radia w związku z zakończeniem współpracy z red. Anną Gacek

Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział sie z mediów o zakończeniu współpracy wieloletniej dziennikarki Polskiego Radia Anny Gacek z Programem Trzecim. Jak wynika z opublikowanego przez nią oświadczenia, decyzja o nieprzedłużeniu współpracy w jakiejkolwiek formie była inicjatywą prezeski Polskiego Radia. Ponadto, decyzja została wydana ze skutkiem natychmiastowym, co uniemożliwiło dziennikarce pożegnanie się ze słuchaczami, wyemitowanie ostatnich nagranych wywiadów oraz zakończenie prowadzonych przez nią audycji.     

To kolejna już informacja o zwolnieniu dziennikarza z Programu Trzeciego, która wywołuje zaniepokojenie polityką kadrową w Polskim Radiu. W ocenie Rzecznika decyzje powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie  przejrzystych zasad, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego. Konieczne jest również każdorazowo podanie uzasadnienia rozwiązania współpracy z danym dziennikarzem.

RPO zwraca uwagę na konstytucyjne (art. 14 i 54 Konstytucji) oraz międzynarodowe (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) standardy realizowania misji publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych. Ważnym elementem jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze (zasada pluralizmu). Zasada ta nie odnosi się wyłącznie do pluralizmu własności mediów (tzw. pluralizm zewnętrzny), ale również do różnorodności przekazywanych informacji, a więc do sfery opiniotwórczej (pluralizm wewnętrzny).

Przestrzeganie zasady pluralizmu wewnętrznego, a więc przekazywanie społeczeństwu różnorodnych informacji – w tym również poglądów kontrowersyjnych, czy skłaniających do dyskusji społecznej – ma istotny wpływ na jakość prezentowanych przez media informacji i jest warunkiem wypełniania przez nie swej misji. Publiczne radio zobowiązane jest bowiem oferować społeczeństwu zróżnicowane programy, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością.

Częścią wolności wypowiedzi jest prawo publiczności do otrzymywania rzetelnej informacji. Temat zmian kadrowych w mediach publicznych pozostaje w zainteresowaniu opinii publicznej i wywołuje obawy dotyczące utrzymania wysokiego poziomu standardów dziennikarskich. Profesjonalizm, doświadczenie i wiedza merytoryczna są szczególnie istotne w pracy dziennikarza opiniotwórczego.

Zasadnym jest postulat, aby wszelkie zmiany kadrowe były przeprowadzane z uwzględnieniem ich ewentualnego wpływu na jakość prezentowanych materiałów prasowych. Następstwa braku pluralizmu w mediach są groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, ponieważ przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie.

RPO zwrócił się do Agnieszki Kamińskiej, prezeski zarządu Polskiego Radia o zajęcie stanowiska i poinformowanie o przyczynach decyzji kadrowych dotyczących red. Anny Gacek.

VII.564.28.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski